Σύστημα παρακολούθησης και ειδοποίησης με mail, sms και notifications, αναφορικά με τη διαθεσιμότητα και το uptime των υπηρεσιών
του εταιρικού δικτύου. Υπάρχει δυνατότητα αναφορών διαθεσιμότητας και εισαγωγή προγραμματισμένων maintenance windows, για
τον ορθό υπολογισμό service uptime.
Πελάτες: Travelhermes, Krini SA, S&B Imerys
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest