Ολοκληρωμένη λύση για χρήση mail server, σε περιπτώσεις που επιθυμούμε απλή χρήση και πρόσβαση με webmail(με ασφαλή κρυπτογραφημένη
σύνδεση). Δυνατότητα συνδυασμού με Backup-MX service και Managed Services της Supreme-Net
Πελάτης : CMP Hellas, Seabulk, Melkat