Δωρεάν Έλεγχος Ανίχνευσης Ευπαθειών, Vulnerability Assessment – GDPR Κανονισμός