ΥΠΟΔΟΜΗ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΚαταγράψτε και μελετήστε τις ανάγκες σας πριν αυτές προκύψουν. Θα είστε πάντα ένα βήμα μπροστά.

Μελέτη Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών

Με τη συνδρομή των έμπειρων μηχανικών Πληροφορικής της Supreme-Net, μπορούμε να μελετήσουμε το σχέδιο δικτύου και υποδομών που επιθυμείτε, σε όλα τα επίπεδα. Με δεδομένη την εμπειρία και τις μελέτες/εγκαταστάσεις της Supreme-Net, θα αποκαλύψουμε όλα τα τυχόν “σκοτεινά σημεία” που προκύπτουν από πρόχειρες μελέτες υλοποίησης.


Ξεκινώντας με την καταγραφή των απαιτήσεων και των ιδιαίτερων αναγκών σας, θα αναλύσουμε “top to bottom”, από την καλωδίωση και τις προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρηθούν κατά την εγκατάσταση, έως τη μελέτη εγκατάστασης των Servers σας, Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών, Τηλεφωνικού Κέντρου, Εργονομική μελέτη (σε συνεργασία με τους αρχιτέκτονες, μηχανικούς του έργου). Θα προσδιορίσουμε με λεπτομέρεια κάθε στάδιο και θα προσδιορίσουμε σε κάθε βήμα τα σημεία ελέγχου που θα διασφαλίσουν την ορθή εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού σας.


άθε έργο εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακών υποδομών αποτελεί σοβαρή επένδυση για την επιχείρηση και δεν επιτρέπονται λάθη στο στάδιο της μελέτης. Οι υποδομές μιας επιχείρησης είναι βασικός παράγοντας επιτυχίας. Η Supreme-Net θα σας βοηθήσει, ώστε να αποφευχθούν λάθη που μετά την υλοποίηση δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή κοστίζουν.


    Συνοπτικά, έχουμε εμπειρία και μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε :

  • – Μελέτη καλωδίωσης, Τηλεπικοινωνιακών υποδομών
  • Μελέτη Δικτύου, σε Layer2, Layer3
  • Μελέτη Αναγκών και Εγκατάσταση Servers
  • Παροχή Πρωτοποριακών Λύσεων σε “θεωρητικά άλυτα” τηλεπικοινωνιακά προβλήματα

ΖΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

    Για την χρήση του CAPTCHA, πρέπει να εγκατασταθεί το plugin Really Simple CAPTCHA.