Ασφαλής Αποθήκευση Φυσικών, Ηλεκτρονικών Αρχείων – GDPR Κανονισμός