Εκπαίδευση Προσωπικού – GDPR Υπηρεσίες DPO

3) ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ

Παρέχουμε ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού σε ότι αφορά τον
νέο κανονισμό, καθώς και υπηρεσίες DPO για την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικά με GDPR.

Μάθε περισσότερα

GDPR – DPO Υπηρεσίες

Επί πρόσθετα υπάρχει επιλογή για υπηρεσίες DPO(Data Protection Offce) με πρόσθετο κόστος και
στην περίπτωση που χρειαστείτε μελλοντικά τη συμβολή μας και επαγγελματικές υπηρεσίες για την
αντιμετώπιση κάποιου θέματος σχετικά με GDPR.

Οι δυνατότητες συνεργασίας μας μπορεί να είναι:

Eίτε με μικρό σταθερό κόστος ανά μήνα (ανάλογα και με το είδος, μέγεθος επιχείρησής σας). Πακέτα
μηνιαίας συνεργασίας ξεκινούν από 49 ευρώ το μήνα.
Eίτε με συγκεκριμένο κόστος ανά έργο , όταν χρειαστείτε σχετικές υπηρεσίες για τυχόν
επικαιροποίηση του GDPR compliance.

GDPR Ενημέρωση – Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Στα πλαίσια του νέου κανονισμού, είναι απαραίτητη η ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού σε
μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό, αναφορικά με το τί αφορά ο νέος κανονισμός, τι είναι προσωπικά
δεδομένα και πως αυτά πρέπει να προστατεύονται.
Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να οργανώσουμε σεμινάρια ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνικής
κατάρτισης εργαζομένων σας, σε όλα τα επίπεδα. Συνοπτικά παρατίθενται βασικά επίπεδα
ενημέρωσης – εκπαίδευσης εργαζομένων:

A – GDPR Εισαγωγικές Έννοιες – Γενική Ενημέρωση

περιλαμβάνει ολοκληρωμένη ενημέρωση για το νέο κανονισμό , με βασικά σημεία και σε
βαθμό που να είναι κατανοητός από τους εκπαιδευόμενους. Δημιουργούνται παραδείγματα για
τα προσωπικά δεδομένα, τη λήψη συγκατάθεσης και προστασίας τους, με βάση τη δική σας
επιχείρηση. Συνολική Διάρκεια 2-3 ώρες

B – GDPR Έννοιες και Ανάλυση

περιλαμβάνει ολοκληρωμένη, αναλυτική ενημέρωση για το νέο κανονισμό , με βασικά σημεία
και εμβάθυνση. Παρατίθενται Παραδείγματα και διεθνής βιβλιογραφία, με πλούσια
ενημέρωση, πάντα κατανοητή από τους εκπαιδευόμενους. Συνολική Διάρκεια 6-8 ώρες

C – GDPR Εκπαίδευση Τεχνικών Υπευθύνων – DPO

περιλαμβάνει ολοκληρωμένη, αναλυτική ενημέρωση για το νέο κανονισμό , με τεχνική
ανάλυση ανά σημείο και εμβάθυνση. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει όλα τα βήματα για την
ανάλυση GDPR, μέσα σε μία επιχείρηση και τα στάδια για τη συλλογή της απαραίτητης
πληροφορίας για τον προσδιορισμό προσωπικών δεδομένων. Επί πρόσθετα, αναλύονται
τρόποι διατήρησης αρχείων επεξεργασίας, εργαλεία διαχείρισης δικτύου, υπηρεσιών,
ανίχνευσης ευπαθειών και γενικότερα παραδείγματα κυβερνοασφάλειας. Συνολική Διάρκεια
10-12 ώρες

Επικοινώνησε με ένα εκειδικευμένο σύμβουλο GDPR

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ