Σύμφωνα με έρευνα με πρόσφατη έρευνα της SAP που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου, το 27% των ερωτηθέντων ισχυρίζεται πως διαθέτει ένα σαφές σχέδιο σχετικά με την εφαρμογή των ψηφιακών στρατηγικών τους, ενώ το 17% δήλωσε ότι η εταιρεία τους απαρτίζεται από προσωπικό, το οποίο διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, ικανά να βοηθήσουν στο ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης.

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη μείζονα σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών για τις δραστηριότητες τους. Ωστόσο, ο αντίκτυπος της ψηφιοποίησης στη συνολική επιχειρηματική στρατηγική σε συνδυασμό με τους «ψηφιακά αγνώμονες» υπαλλήλους εξακολουθεί να αποτελεί ορατή απειλή για τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων είναι η αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτυχής μετάβαση των επιχειρήσεων οφείλει να εστιάζει λιγότερο στις τεχνολογίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται και περισσότερο στην υιοθέτηση μια νέας φιλοσοφίας μεταξύ των εργαζομένων σε κάθε επίπεδο. Επιπλέον, η έρευνα υπογραμμίζει ότι η συνεργασία όλων των τμημάτων μιας επιχείρησης και η βαθιά κατανόηση των επιχειρηματικών στόχων σε συνδυασμό με την επιδέξια χρήση της τεχνολογίας, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για έναν οργανισμό, επιτρέποντας του να ολοκληρώσει με επιτυχία το ψηφιακό του μετασχηματισμό. 

Βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η ορθή χρήση της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την κατάλληλη στρατηγική προωθούν την καινοτομία και την ανάπτυξη. 

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι οι εκτεταμένες δεξιότητες στους τομείς της ψηφιακής ασφάλειας, των επιχειρηματικών δικτύων και της διαχείρισης των αλλαγών σε μια επιχείρηση είναι ζωτικής σημασίας για τον επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό μιας εταιρείας. Το 80% των CIOs που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι η διαχείριση των αλλαγών είναι η δεύτερη πιο σημαντική δεξιότητα για την επιτυχημένη ψηφιακή αλλαγή μιας επιχείρησης, μετά την ψηφιακή ασφάλεια.

 

Πηγή: http://www.protothema.gr