Τεχνική Υποστήριξη Δικτύου και Υπολογιστών – Πειραιάς

Εμπειστευθείτε τους τεχνικούς της Supreme-Net για την υποστήριξη του δικτυακού εξοπλισμού στον Πειραιά και τις γύρω περιοχές σε συσκευές, ηλεκτρονικών υπολογιστών, φορητών, tablets, κινητών τηλεφώνων, διακομιστών servers, συστημάτων email servers, τηλεφωνικών κέντρων, voip Pbx, καθώς και πληθώρα εκτυπωτών και λοιπού εξοπλισμού σας!

 

Με εμπειρία, Αξιοπιστία, Άμεση Επέμβαση, σεβασμό στη δουλειά σας και το πολύτιμο του χρόνου εργασίας σας. Τεχνική Υποστήριξη Δικτύου και Υπολογιστών – Πειραιάς. Καλέστε μας για άμεση πιστοποιημένη τεχνική υποστήριξη στο γραφείο ή την εταιρεία σας, στο 2118007478. Δυνατότητα Απομακρυσμένης Υποστήριξης και για όσους είναι εκτός περιοχής Πειραιά και επιθυμούν άμεση τεχνική βοήθεια.

Υποστηρίζουμε συσκευές και εξοπλισμό των μεγαλύτερων κατασκευαστών, όπως HP, DELL, IBM, FUJITSU SIEMENS, LENOVO, TOSHIBA, YEALINK, CISCO, TURBO-X, MACBOOK, MAC, MIKROTIK, HAWAI, κλπ


Τυπικά Σενάρια Υποστήριξης

  • Προληπτικός Έλεγχος και Συντήρηση Εξοπλισμού
  • Διαδικασία Backup σε επίπεδο αρχείων και Εφαρμογών
  • Άμεση Επέμβαση Αποκατάστασης Προβλήματος
  • Αναβάθμιση Εξοπλισμού και Εφαρμογών
  • Ανάκτηση Δεδομένων από δίσκους και USB Flash
  • Παροχή Εξοπλισμού Αντικατάστασης ή Προσωρινής Χρήσης
  • Συμβουλευτική σε Επίπεδο Πληροφορικής
  • Ολοκληρωμένες Λύσεις ανά Κατηγορία Εταιρείας
  • Παρακολούθηση Ορθής λειτουργίας Websites, Web Applications
  • Δικτυακός Έλεγχος Ευπαθειών, Vulnerability Assessment

 

“Πλέον, η Τεχνική Υποστήριξη Δικτύου και Υπολογιστών της Επιχείρισής σας στον Πειραιά και την ευρύτερη περιοχή Αττικής, είναι Supreme-Net.

 

 


Διαδικασίες και Εφαρμογές Υποστήριξης

Ακολουθούμε Πιστοποιημένους τρόπους υποστήριξης της επιχείρισής σας, με πλήρη διαφάνεια και επαγγελματισμό.

Παρέχουμε δυνατότητα ανακοίνωσης προβλήματος ή προληπτικής υποστήριξης με ειδικό εσωτερικό σύστημα και αναλυτική Αναφορά στην ημερομηνία,

περιγραφή θέματος υποστήριξης, χρόνο που ασχοληθήκαμε και αναλυτικά ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στο εξοπλισμό ή λογισμικό υπολογιστών σας.

Στις περιπτώσεις μόνιμης συνεργασίας μας, με βάση τα στατιστικά υποστήριξης, σας προτείνουμε λύσεις αναφορικά με τη βελτίωση της υποδομής σας.

Με τον παραπάνω τρόπο, φροντίζουμε να μειώσετε τα έξοδα τεχνικής υποστήριξης και να ασχοληθείτε πραγματικά με το αντικείμενο εργασιών σας.