Τι σημαίνει το λεκτικό SSL;
SSL είναι η σύντμηση των λέξεων Secure Socket Layers. Είναι  γνωστό και ως Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο SSL.

Η χρήση του έγκειται στο ότι δημιουργεί μια ασφαλή σύνδεση μεταξύ της εκάστοτε ιστοσελίδας ή εφαρμογής και του χρήστη(σε υπολογιστή, κινητό, tablet, κλπ).

Τα SSL πιστοποιητικά εξασφαλίζουν την ασφαλή, κρυπρογραφημένη επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, αποτρέποντας κακόβουλους χρήστες και υποκλοπή δεδομένων, όπως λογαριασμούς χρηστών, μηνύματα.

SSL-Certificate-Secrity-

 

Τα SSL εξυπηρετούν τις εξής ακόλουθες διαδικασίες:
Ασφαλή μεταφορά δεδομένων μεταξύ ενός εξυπηρετητή και ενός υπολογιστή.
Πιστοποίηση και ταυτοποίηση, βοηθώντας τον χρήστη να επιβεβαιώσει την ταυτότητα της εφαρμογής ή σελίδας, πατώντας και διαβάζοντας περισσότερες λεπτομέρειες.

check-ssl-identity

Τρόποι για να διαπιστώσετε αν η σελίδα/εφαρμογή χρησιμοποιεί SSL.
Πάντα, όταν επισκεπτόμαστε μια ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί SSL certificate, υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, που αποδεικνύουν ότι βρισκόμαστε υπό ασφαλή σύνδεση.

  • ένα μικρό εικονίδιο με λουκέτο,
  • το πρόθεμα https που εμφανίζεται μπροστά από την διεύθυνση της ιστοσελίδας,
  • το σύμβολο της εταιρίας η οποία παρέχει το πιστοποιητικό,
  • την ταυτότητα της ιστοσελίδας.

 

Επικοινωνήστε με την ομάδα της Supreme-Net, ώστε να σας διευκρινίσουμε τις επιλογές για την προσθήκη SSL certificate στη σελίδα ή την εφαρμογή σας, καθώς και να αναλάβουμε εξολοκλήρου τη διαδικασία εγκατάστασης σε servers, διακομιστές, websites, crm, εφαρμογές.