Τι είναι το URL Shortener;

Το URL Shortener είναι μια online εφαρμογή που μετατρέπει ένα κανονικό URL(την Web διεύθυνση που ξεκινάει με http://) σε συμπυκνωμένη μορφή.

Ο χρήστης πρέπει να αντιγράψει την πλήρη διεύθυνση URL μιας ιστοσελίδας και να την επικολλήσει στο εργαλείο URL shortener
για να καταλήξει με μια συντμημένη έκδοση του URL που έχει μήκος περίπου 10 έως 20 χαρακτήρες.

Για παράδειγμα:

Κανονικό URL: http://www.supreme-net.com/en/10-principles-of-modern-website-design/
Συντμημένο URL: http://goo.gl/5PYaJn

Γιατί χρησιμοποιούνται τα Short Urls;

Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να συμπυκνωθεί ένα URL.

  1. Τα Twitter posts και άλλα social media έχουν περιορισμούς χαρακτήρων.
  2. Τα Short URLs έχουν περισσότερη αισθητική.
  3. Μερικά URL shorteners διαθέτουν εργαλεία παρακολούθησης επισκεψιμότητας.

Παραδείγματα εργαλείων:

 

Σύμφωνα με έρευνες οποιοδήποτε Post περιέχει 70-80 χαρακτήρες έχει την μέγιστη δυνατή απόδοση.
Τα Url Shorteners είναι απαραίτητο εργαλείο για κάθε επαγγελματία στο χώρο του online marketing.