Διαβάστε λεπτομέρειες σχετικά με την ανάκληση μπαταριών σε φορητούς υπολογιστές HP.  Αφορά διάφορα μοντέλα από τον Δεκέμβριο του 2015 έως τον Δεκέμβριο του 2017.

Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία με την οποία μπορείτε να ελέγξετε εάν η μπαταρία του φορητού υπολογιστή σας έχει θέμα, με χρήση ενός απλού προγράμματος. Εφόσον πρέπει να αλλάξετε την μπαταρία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την HP, ώστε να σταλεί δωρεάν η μπαταρία αντικατάστασης.

Πρόγραμμα ελέγχου μπαταρίας HP 

Λεπτομέρειες επικοινωνίας για αντικατάσταση (Link)

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε μαζί μας, εδώ.


 

Τον Ιανουάριο του 2018, σε συνεργασία με διάφορες δημόσιες ρυθμιστικές υπηρεσίες, η HP ανακοίνωσε ένα παγκόσμιο πρόγραμμα οικειοθελούς ανάκλησης και αντικατάστασης ασφαλείας για ορισμένες μπαταρίες φορητού υπολογιστή και φορητού σταθμού εργασίας. Για τις μπαταρίες αυτές υπάρχει το ενδεχόμενο υπερθέρμανσης, γεγονός που εκθέτει τους πελάτες σε κίνδυνο πυρκαγιάς και εγκαύματος. Για τον λόγο αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό να ελέγξετε εάν η μπαταρία σας εμπίπτει στο πρόγραμμα.

Μπαταρίες που εμπίπτουν σε αυτό το πρόγραμμα έχουν σταλεί με συγκεκριμένα μοντέλα υπολογιστών HP Probook 64x (G2 και G3), HP ProBook 65x (G2 και G3), HP x360 310 G2, HP ENVY m6, HP Pavilion x360, HP 11 και φορητών σταθμών εργασίας HP ZBook (17 G3, 17 G4 και Studio G3), που έχουν πωληθεί παγκοσμίως από τον Δεκέμβριο του 2015 έως τον Δεκέμβριο του 2017. Έχουν πουληθεί επίσης ως εξάρτημα ή παρασχεθεί ως ανταλλακτικά μέσω της HP ή ενός εξουσιοδοτημένου παρόχου σέρβις της HP.

Πολλές από αυτές τις μπαταρίες βρίσκονται στο εσωτερικό του συστήματος, το οποίο σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους από τον πελάτη. Η HP παρέχει υπηρεσίες αντικατάστασης μπαταρίας από εξουσιοδοτημένο τεχνικό, χωρίς καμία επιβάρυνση. Η HP παρέχει επίσης μια ενημέρωση του BIOS που θέτει την μπαταρία στη «Λειτουργία ασφαλείας μπαταρίας», έτσι ώστε ο φορητός υπολογιστής ή φορητός σταθμός εργασίας να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια χωρίς την μπαταρία, με σύνδεση σε τροφοδοτικό HP. Οι μπαταρίες που εμπίπτουν σε αυτό το πρόγραμμα ανάκλησης θα πρέπει να τεθούν αμέσως σε «Λειτουργία ασφαλείας μπαταρίας».

Η Λειτουργία ασφαλείας μπαταρίας ισχύει μόνο για προϊόντα HP που εμπίπτουν σε αυτό το πρόγραμμα ανάκλησης. Εάν η διαδικασία επιβεβαίωσης αναγνωρίσει ότι μια μπαταρία πληροί τις προϋποθέσεις αντικατάστασης, θα πρέπει να εφαρμόσετε την ενημέρωση του BIOS και να γίνει επανεκκίνηση του συστήματος. Κατά τη διαδικασία επανεκκίνησης, θα παρουσιαστεί μια επιλογή ενεργοποίησης της Λειτουργίας ασφαλείας μπαταρίας. Η αποδοχή της Λειτουργίας ασφαλείας μπαταρίας προκαλεί εκφόρτιση της μπαταρίας και διακοπή μελλοντικών φορτίσεων μέχρι να απενεργοποιηθεί η Λειτουργία ασφαλείας μπαταρίας. Η HP συνιστά ιδιαιτέρως την αποδοχή της Λειτουργίας ασφαλείας μπαταρίας, έτσι ώστε ο φορητός υπολογιστής ή φορητός σταθμός εργασίας να μπορεί να χρησιμοποιείται με ασφάλεια με σύνδεση σε ένα τροφοδοτικό HP.

Σημείωση: Δεν εμπίπτουν στο πρόγραμμα ανάκλησης όλες οι μπαταρίες σε όλους τους φορητούς υπολογιστές HP ProBook 64x και 65x, HP x360 310 G2, HP ENVY, HP Pavilion x360, HP 11 και τους φορητούς σταθμούς εργασίας HP Zbook.

Το HP Battery Program Validation Utility θα ελέγξει εάν η μπαταρία στον φορητό σας υπολογιστή εμπίπτει στο πρόγραμμα. Για την εξακρίβωση μέσω του βοηθητικού προγράμματος γενικά χρειάζονται λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρως φορτωμένο βοηθητικό πρόγραμμα επαλήθευσης μπαταρίας το οποίο θα εγκαταστήσει τα απαιτούμενα στοιχεία περιβάλλοντος.

Μπαταρίες φορητών υπολογιστών που ενδέχεται να εμπίπτουν στο πρόγραμμα

ProBook HP Probook 640 G2 HP ProBook 640 G3
HP ProBook 645 G2 HP ProBook 645 G3
HP ProBook 650 G2 HP ProBook 650 G3
HP ProBook 655 G2 HP ProBook 655 G3
ZBook HP ZBook 17 G3 HP ZBook 17 G4
HP ZBook Studio G3
x360 HP x360 310 G2
Pavilion HP Pavilion x360
Envy HP ENVY m6
11 HP 11 Notebook PC

* HP ZBook Studio G4 – Το προϊόν είναι συμβατό, αλλά δεν αποστέλλεται μαζί με τις μπαταρίες που εμπίπτουν στο πρόγραμμα.

Πηγή: www.hp.com