3 απλά βήματα για κρυπτογράφηση δεδομένων – GDPR Κανονισμός