3 Βήματα – Πακέτα Συμμόρφωσης GDPR Κανονισμού

ΠΟΣΟ GDPR ΕΤΟΙΜΟΣ ΕΙΣΑΙ;

Σου παρέχουμε τα κατάλληλα πακέτα συμμόρφωσης για το
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μάθε περισσότερα

Τι είναι ο κανονισμός «GDPR»

Ισχύουσα Νομοθεσία

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation) ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εφαρμόζεται ήδη σε όλες τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 25 Μαΐου 2018.

Ο Κανονισμός ρυθμίζει τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων σχετικά με:

 • τα προσωπικά τους δεδομένα,
 • την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων,
 • την ελεύθερη και ανεμπόδιστη κυκλοφορία και μεταβίβαση
  προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ
 • τις διαδικασίες μεταφοράς προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΕ.

Η μη τήρηση του Κανονισμού μπορεί να επιφέρει μεγάλα πρόστιμα και απαιτήσεις αποζημιώσεων.

Μάθε περισσότερα

Επιχειρήσεις
και οργανισμοί

Ο Κανονισμός αφορά:

Εταιρίες & Οργανισμούς με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και Εταιρίες με έδρα εκτός ΕΕ οι οποίες διαθέτουν προϊόντα & υπηρεσίες στην ΕΕ ή παρακολουθούν τη συμπεριφορά -φυσικών προσώπων- μέσα στην ΕΕ.

Ο Κανονισμός εισάγει την αρχή της λογοδοσίας, όπου δημιουργείται η υποχρέωση τήρησης του κανονισμού με την εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών, διαδικασιών και μέτρων ασφαλείας.

Δικαιώματα
για τους πολίτες

Ο Κανονισμός αφορά:

Ο Κανονισμός ενισχύει τα παρακάτω δικαιώματα των πολιτών.

 • Δικαίωμα στην Ενημέρωση
 • Δικαίωμα στην Πρόσβαση
 • Δικαίωμα στη Διόρθωση
 • Δικαίωμα στη Λήθη
 • Δικαίωμα στον Περιορισμό Επεξεργασίας
 • Δικαίωμα στη Φορητότητα
 • Δικαίωμα στην Εναντίωση
 • Δικαίωμα στον Τερματισμό Προφίλ