Τεχνική Υποστήριξη

BACKUP ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ONLINE CLOUD BACKUP ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Yπηρεσία της Supreme-Net, που απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες ή και ιδιώτες που αναγνωρίζουν την σημασία της ασφάλειας......Περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η δραστηριοποίηση της Supreme-Net στο πεδίο της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών επεκτείνεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και στην εκπόνηση αντίστοιχων μελετών. Δοκιμασμένες......Περισσότερα

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η προληπτική συντήρηση βοηθά τους χρήστες να αποφύγουν ζημιές και διαστήματα διακοπής εργασίας που οφείλονται σε προβλήματα που παρουσιάζονται στον εξοπλισμό τους. Οι χρήστες......Περισσότερα

ΠΙΣΩ