Λύση για πιο απλή χρήση διαχείρισης κίνησης, με χρήση φίλτρων με βάση DNS service. Στις περιπτώσεις που
περίπλοκες λύσεις proxy και φιλτράρισμα προκαλούν ή δεν θέλουμε να προκαλέσουν μείωση σε ταχύτητα επικοινωνίας
και πρόσθετο latency.