Ανακύκλωση Συσκευών Υπολογιστών, Μπαταριών UPSRecycle your old IT equipment quickly and easily with SupremeNetΑνακυκλώστε Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό της Εταιρείας σας

γιατί εκτός του ότι βοηθάτε στη βελτίωση του περιβάλλοντος και τον ευρύτερο προσδιορισμό των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης(CSR), επί πρόσθετα μπορείτε να επαναπροσδιορίσετε την κατάληξη παλαιού και παροπλισμένου εξοπλισμού με ποικίλους τρόπους(ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, μεταποίηση).

 

Η ομάδα της Supreme-Net αναλαμβάνει τη διαδικασία

και σας βοηθούμε στη συνολικότερη διαχείριση και ανακύκλωση παλαιού εξοπλισμού, χαλασμένου ή και παροπλισμένων συστημάτων, με βέλτιστο τρόπο.

Παράλληλα, έχουμε στη διάθεσή μας εργαλεία για την καταγραφή και διαχείριση τεχνολογικών αγαθών(Asset Management – Inventory). Με αυτό τον τρόπο είστε σε θέση να γνωρίζετε όλο τον εξοπλισμό της επιχείρισής σας, την κατάστασή του και από ποιον και με ποιον τρόπο χρησιμοποιείται.

 

Συνοπτικά, μπορείτε να ανακυκλώσετε

  • παλαιό ηλεκτρονικό εξοπλισμό, υπολογιστές, εκτυπωτές, κλπ
  • μπαταρίες UPS, σε αυτόνομα ή κατανεμημένα συστήματα.
  • Χαρτί, με οργανωμένη διαχείριση, καταστροφή εγγράφων και ανακύκλωση.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες.

 

ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

    Για την χρήση του CAPTCHA, πρέπει να εγκατασταθεί το plugin Really Simple CAPTCHA.