Ολοκληρωμένη λύση για παροχή backup MX mail service, ώστε στην περίπτωση αποτυχίας κεντρικού Mail server, να μην χάνεται
ούτε ένα εισερχόμενο email. Συνίσταται στις περιπτώσεις όπου ο κεντρικός Mail server, βρίσκεται στην εταιρεία και
υπάρχει σε μοναδικό σύστημα. Η τυπική λειτουργία ενός backup-MX συστήματος, έγκειται στην απλή του ενεργοποίηση και παραλαβή
εισερχομένων μηνυμάτων, στην περίπτωση που ο κεντρικός server είναι εκτός λειτουργίας. Με την επαναφορά του κεντρικού mail
server, όλα τα μηνύματα προωθούνται σε αυτόν, ώστε να τα διαμοιράσει στα σχετικά mail accounts.
Χρησιμοποιείται από Supreme-Net, σε Cloud υποδομή, για να καλύψει ανάγκες μικρών πελατών και υπηρεσιών hosting, Globewilliams Hellas, Melkat.