Λύση διαχείρισης configuration δικτυακών συσκευών, με δυνατότητα αποθήκευσης εκδόσεων και διασφάλιση
ιστορικού αλλαγών και διαθέσιμων εντολών προς τις συσκευές. Παρέχει μοναδικές δυνατότητες και ευκολία
χρήσης, με προγραμματισμένες εργασίες και υποστήριξη Configuration Compliance Management.
Πελάτες: Imerys, TEI of Athens