Ολοκληρωμένη λύση έτοιμη για χρήση, σε δημοφιλές Odoo CRM, ERP(https://www.odoo.com/). Με έτοιμα modules προς χρήση για βασικές κατηγορίες εταιρειών(παροχής υπηρεσιών και πώλησης προϊόντων). Δυνατότητα πρόσθετης παραμετροποίησης και customization με Supreme-Net Managed Services.