Με το ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου ευπαθειών, παρέχεται άμεσα τρόπος ελέγχου συστημάτων και δικτύου(εσωτερικά και εξωτερικά της εταιρείας).
Η πιθανότητα εξωτερικών κακόβουλων χρηστών σε έναν οργανισμό αυξάνεται ετησίως με πολύ μεγάλους ρυθμούς, αλλά και στατιστικά η
διασφάλιση του εσωτερικού δικτύου. Καθώς περισσότερες επιτυχημένες επιθέσεις είναι στατιστικά, αυτές από το εσωτερικό δίκτυο.
Υπάρχει δυνατότητα για προσδιορισμό δοκιμών και αναφορών σε αναλυτικό ή συνοπτικό επίπεδο και ταυτόχρονα διαβάθμιση
ευρυμάτων, από το πιο σοβαρό σε λιγότερο σοβαρό.
Παρέχεται αναλυτική διαδικασία και βήματα για την επίλυση των θεμάτων που θα ανιχνευθούν, με παράλληλη
σημείωση σχετικής βιβλιογραφίας.
Επί πρόθετα, υπάρχει δυνατότητα Managed Vulnerability Assessment Services και συμβουλευτική σε ευρύματα, από τη Supreme-Net.
Πελάτες: S&B Imerys, Supreme-Net(used for managed vulnerability assessments).